ฟังก์ชั่น
- เดินได้ตลอด
- ลบ 20 วิ ( ซ่อนหา )
- อัมตะด่าน Fear
- มองโกสหิน
- ลอยขึ้น - ลง
- มองทะลุใส
- ออกตัวเร็ว
- มุมมองที่ 3
- วิ่งเร็ว 3 ระดับ
- ย้ายทีม
- หลอกว่าเน็ตหลุด
- วิ่งไวด่านมัมมี่ X10
- วาปทะลุ
- เดินทะลุคน / เดินทะลุสิ่งของ

วิธีใช้งาน
1. คลิกขวารันแอดมินทุกครั้ง Run As Administrator
2.เข้าเกมส์ได้เลย
3.ถ้าเกิดกดเข้าเกมส์แล้วมี MSG ขึ้นมา แสดงว่าใช่งานได้ถ้าไม่มีใช่งานไม่ได้นะ ^ ^
4.กด F12 ทุกครั้งที่เล่นโปร (เข้าเกมส์แล้วค่อยกด)