วิธีหา UserID และ SessionID

ปั้ม 1 ครั้งจะได้
Food 60,000
Gold 3M
EXP 3M
สามารถปั้มได้เรื่อยๆ ( ควรเว้น 1 นาทีแล้วค่อยปั้ม)